GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Thạc Sĩ, Alex Tu

Thành viên sáng lập trường Tiểu Học – Ngoại Ngữ Quốc Tế AMIS
Thành viên sáng lập trường Ngoại Ngữ Quốc Tế Anh Quốc
Người phát triển phương pháp Tương Tác Toàn Bộ Não.
Người tiên phong ứng dụng Sơ Đồ Tư Duy vào việc giảng dạy Anh Văn Giao Tiếp.

Suốt 15 năm kinh qua các công tác như Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Quốc Tế Mỹ Úc, Giám Đốc Cơ Sở Anh Văn Việt Mỹ, Giám Đốc Điều Hành CitySmart VN, Hiệu Trưởng Trường Anh Ngữ Anh Quốc, thầy Alex Tu có đầy đủ điều kiện tiếp cận với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau từ hàng trăm giáo viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tận dụng những lợi thế đó, thầy ghi chú và ghi hình toàn bộ các buổi giảng thành công của các thầy cô khác nhau. Phân tích và luyện tập những kỹ thuật, phương pháp tối ưu của từng giáo viên một, và trên cơ sở đó thầy phát triển thành phương pháp Tương Tác Toàn Bộ Não.

Bằng phương pháp này thầy đã giúp hàng ngàn học viên có được những kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, bằng cấp quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS

2015 Thầy Alex Tu phát triển thêm phương pháp học bằng Sơ Đồ Tư Duy. Thầy đã giúp cho nhiều học viên đạt được kỹ năng giao tiếp tốt trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn.